Lahden Golfin kevätkokousten päätöksiä

Lahden Golf Ry:n ja Lahden Golf Oy:n kevätkokoukset pidettiin torstaina 7.4.2016.

Lahden Golf Ry palkitsi ansioituneita pelaajiaan kauden 2015 suoritusten perusteella seuraavasti:

300 € stipendi: Joni Usvala, Mikko Lehtovuori, Salla Räntilä
150 € stipendi: Patrik Teppola, Matias Sipponen, Roope Allinen, Atte Länsiluoto, Kalle Verto, Nea Leppänen

Lahden Golf Oy:n osalta vahvistettiin tuloslaskelma ja -tase. Myönnettiin hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapaus.

Tilaisuudessa esiteltiin hallituksen esitys osakeantivaltuudesta vuodelle 2016:

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään maksullisesta osakeannista seuraavin ehdoin:
 
– Valtuutuksen perusteella hallitus voi päättää uusien II-osakelajin C-sarjan osakkeiden antamisesta yhdessä tai useammassa erässä siten, että annettavien osakkeiden yhteenlaskettu lukumäärä on enintään 50 kappaletta ja merkintähinta 2.100 euroa.
 
  • Vuonna 2013 merkittiin 56 II-osakelajin C-sarjan osaketta hintaan 1.500€.
  • Vuonna 2014 merkittiin 1 II-osakelajin C-sarjan osake hintaan 2.000€.
  • Vuonna 2015 merkittiin 3 II-osakelajin C-sarjan osaketta hintaan 2.100€.
 
– Valtuutuksen nojalla hallituksella on oikeus päättää osakeanneista osakkeenomistajan merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti).
 
– Vanhoilla osakkeenomistajilla tai heidän perheenjäsenillään ehdotetaan olevan etuoikeus merkintään 31.05.2016 asti.
 
– Hallitus on muutoin valtuutettu päättämään osakeannin kaikista ehdoista mukaan lukien sen, että hallituksella on oikeus päättää maksutavasta ja merkitsemisestä yhtiön taseeseen.
 
– Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa 31.12.2016 saakka.
 
Hallituksen esitys uusien vuonna 2016 merkittävien osakkeiden hoitovastikkeen porrastuksesta merkintäajankohdan mukaan:
 
Uudet osakkeet:
 
– Merkinnän tapahtuessa 1.5 – 14.8.2016 annetaan vuoden 2016 hoitovastikkeesta 50% alennus.
– Merkinnän tapahtuessa 15.8.2016 jälkeen  annetaan vuoden 2016 hoitovastikkeesta 100% alennus.
 
Lisäksi yhtiökokous antoi hallitukselle tehtäväksi selvittää osakemerkinnän suorittamisen osissa yhteistyössä rahoituslaitoksen kanssa.