Viheriöiden kunnostus aloitetaan 2.10.2023. Yhden viheriön konetyöt kestävät noin viikon. Viheriösiirtonurmen asennus tiivistyksineen kestää noin kaksi päivää ja ympärysalueiden siirtonurmetus ja viimeistely noin kaksi päivää. Projektin yhteydessä tehdään sadetusjärjestelmän purku ja asennus, sekä sadetusjärjestelmään tarvittavat muutokset.

Työjärjestys viheriöiden osalta on seuraava: 5, 1 ja 17. Viheriöstä saatavalla materiaalilla laajennetaan kunnostettavan viheriön läheisyydessä olevia lyöntipaikkoja.

Töiden ollessa käynnissä kunnostettavalla viheriöllä on käytössä tilapäinen viheriö.

Kenttä on tasoituskelpoinen koko loppukauden ajan. Toimenpiteiden vaikutuksista hinnoitteluun tiedotetaan erikseen.

Vuonna 2022 Cookella investoitiin laajaan siirtonurmialueeseen, jolla väylien 1, 5 ja 17 viheriöt on mahdollista uusia. Tavoitteena on, että uusittavat viheriöt saadaan käyttöön touko-kesäkuussa 2024. Samalla tullaan testaamaan, kuinka viheriöiden rakenteita ja perustuksia pitäisi uusia.

Viheriöiden uusimisen jatkosta tullaan päättämään syksyn 2023 ja kevään 2024 kokemusten jälkeen.