Hallitustiedote 1.2.2021

LAHDEN GOLF OY TIEDOTE

Yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti Lahden Golf Oy on perustanut tytäryhtiön, jonka nimiin kauppa Vierumäki Golf Club Oy:n osakkeista toteutettiin. Lahden Golf Oy omistaa perustetusta yhtiöstä 100%. Päijät-Hämeen Golf Oy:n hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Juha Haapala ja hallituksen jäseneksi Armi Marttila sekä varajäseneksi Mika Viitala. Yhtiön toimitusjohtajana toimii Tommi Nikunen. Yhtiön toimintaa ohjaa Lahden Golf Oy:n hallitus ja hallitukset pitävät kokoukset yhdessä.

Vierumäki Golf Club Oy:n ylimääräinen yhtiökokous pidettiin 25.1. Kokous valitsi VGC:n hallitukseen seuraavat jäsenet: Mikael Granrot (Vierumäki Yhtiöt), Juuso Ilkka (Vierumäen Golfseura), Ilkka Kaarna (Lahden Golf), Harri Leino (Lahden Golf) ja Mika Viitala (Lahden Golf).

Vierumäki Golf Club Oy:n hallitus valitsi 26.1. järjestäytymiskokouksessaan keskuudestaan puheenjohtajaksi Harri Leinon ja varapuheenjohtajaksi Ilkka Kaarnan. Hallitus käynnistää välittömästi toimintasuunnitelmien tarkentamisen ja tulevan golfkauden suunnittelun.

Lahden Golf Oy hallitus