Lahden Golfin senioreille lähetettiin tammikuun lopulla kysely, jossa tiedusteltiin mielipiteitä nykyisestä toiminnasta sekä ehdotuksia tulevaan.

Kyselyjä lähetettiin yhteensä 1026 ja vastaamisen aloitti 217 henkilöä, joista 124 vastasi loppuun asti. Vastausprosentti oli 21.2, kesken jättäneitä oli 9.1, ja loppuun asti vastanneita 12.1 prosenttia.

Vastaajista naisia oli 29.3 ja miehiä 70.7 prosenttia ikähaarukassa 50-59v. 26,5, 60-69v. 35,5 ja +70-vuotiaita 38 prosenttia.

Avajais-/päättäjäistapahtumat:

Pääsääntöisesti tapahtumiin oltiin tyytyväisiä, keskiarvo numeerisissa vastauksissa oli 7.6 ja 8.6. Pelimuotoon toivottiin vaihtelua, esimerkiksi parikilpailuja.

Toimikunta suunnittelee jatkossa muutoksia. Tapahtumien ajankohtaa toivottiin viikonlopulle, jotta työssäkäyvät pääsisivät mukaan. Kaudella 2021 näin jo toimittiin.

Mestari-/Kisälli-viikkokisat:

Viikkokisat jakoivat mielipiteitä, varsinkin tii-paikat, kuitenkin enemmistö oli tyytyväisiä nykyiseen käytäntöön. Pistekeskiarvot olivat Mestari 8.4 ja Kisälli 9.

Palautetta tuli myös palkitsemistavoista ja jatkossa niitä tullaan muuttamaan. Kisällin osalta käydään neuvotteluja, miten kisan saisi järjestettyä järkevästi.

Työssäkäyvillä on edelleen mahdollisuus pelata kisaa itsevalitsemallaan ajalla iltapäivisin/iltaisin.

Senioreiden päivä-/yön yli -matkat:

Matkoihin ja järjestelyihin oltiin tyytyväisiä, arvosanojen keskiarvot olivat 7.25 ja 7.6.

Työikäiset seniorit toivoivat matkoja myös viikonlopuiksi. Viikonloppumatkojen järjestäminen on kuitenkin aika mahdotonta jo hinnan takia, ja lisäksi kentät eivät välttämättä ota isoja ryhmiä viikonloppuisin. Toivomuksia tuli myös matkoista kahdella bussilla, mutta ongelma on sama kuin viikonloppumatkoissa, hinta ja kenttien kapasiteetti.

Matkoille osallistujat valitaan ilmoittautumisjärjestyksessä ja sähköposti lähtee kaikille hyvissä ajoin ennen ilmoittautumisen alkamista.

Senioreiden talviharjoittelu:

Järjestettyihin talviharjoitteluihin oltiin tyytyväisiä, arvosana oli 8.6. Tosin viime aikoina korona on sotkenut monia suunnitelmia ja toivoa sopii, että ensi talvena päästäisiin taas normaaliin elämään.

Pölkkygolf ei varsinaisesti kuulu senioritoimikunnalle, mutta siihen liittyvät palautteet on toimitettu eteenpäin.

Viestintä:

Arvosana 7.7. Erilaisia toiveita esitettiin esimerkiksi erilaisista somekanavista. Viestintä jatkuu LG:n kotisivuilla (senioriosio), sähköpostilla ja tekstiviestillä.

Vapaat palautteet:

Erilaisia tapahtumia varsinkin uusille pelaajille toivottiin ja toimikunta pohtii erilaisia vaihtoehtoja.

Toivottiin myös tutustumisia eri toimipisteisiin, mutta niiden järjestäminen ei oikeastaan edes ole senioritoimikunnan toimintaa, eivätkä resurssitkaan taitaisi riittää.

Työssäkäyvien osalta toivottiin tapahtumille sellaisia ajankohtia, jolloin hekin voisivat osallistua. Valitettavasti ilta- ja viikonlopputapahtumia on vaikea järjestää.

Myös kisoja Cookelle toivottiin, mutta niiden järjestäminen ei ole senioritoimikunnan alaista toimintaa.

Kyselyn tulokset kokonaisuudessaan (13 sivua) ovat nähtävissä toimistolla.