Infoa Takkulan ympäristöasioista

Infoa Takkulan ympäristöasioista

 

 

Alasenjärven veden laatu on viime aikoina noussut jälleen otsikoihin. Yksityinen henkilö teki rikosilmoituksen vedenlaadusta äitienpäivänä. Lahden kaupunki on velvoitettu antamaan viranomaisille selvityksen ilmoitukseen liittyen. ESS uutisoi aiheesta jossa yksityinen ilmoituksen tekijä ilmoitti epäilevänsä Lahden Golfia huonontuneesta veden laadusta.

 

Alasenjärven hoitoyhdistyksen edustajat ovat kokoontuneet kaupungin ympäristöpalveluiden kanssa kuulematta Lahden Golfin kantaa asiassa.

 

Ennen asian käsittelyä ympäristölautakunnassa teemme kaikkemme, että pääsemme esittämään kantamme ja vastineemme Lahden kaupungin edustajille.

 

Meille esitetyt vaatimukset korjaavista toimenpiteistä on tehty (vettä on pumpattu Hepolammintien lammesta metsään suodattumaan ja ojiin on laitettu ruokohelpipaaleja suodattamaan savea). Lisäksi kierrätämme vettä ykkösen lammesta viidentoista lampeen sekä rakennamme Hepolammentien lampeen säännöstelevän padon. Rakentamisaikaista hulevesisuunnitelmaa on noudatettu koko projektin ajan ja erityisohjeita emme ole saaneet ennen viime syksynä tehtyä rikosilmoitusta.

 

Sinänsä olemassa olevat lampiketjut (saostusaltaat) toimivat hyvin, sillä kuormitus vähenee olennaisesti ketjun aikana.

 

Lopullisesti veden väriongelmasta päästään eroon vasta kun kasvu on lähtenyt hyvin käyntiin rakennusalueella, ehkä vasta ensi keväänä.

 

Yleistä:

Golfkentän kuormitus vesistöille on yleisesti kohtuullinen ja keskimääräisesti pienempi kuin pientaloalueiden. Lisäksi se on selvästi alhaisempaa kuin maataloudessa. Alasenjärven veden vaihtuvuus on pieni ja järvi on herkkä kuormitukselle. Tämän takia LG on osallistunut ja haluaa osallistua kuormituksen vähentämiseen.

 

Esimerkkejä:

Typpikuormitus:

– Luonnonhuuhtouma 0,5-2,0 kg/ha/vuosi.

– Pienasuinalue 0,5-8,5 kg/ha/vuosi

– Pelto 10-20 kg/ha/vuosi

– Golfkenttä n.0,5 kg/ha/vuosi