Kentällä tapahtuu

Kevät
Mestarikentän viheriöt kestivät hyvin aikaisen avaamisajankohdan.  Vaikka heinä oli ensimmäiset kaksi viikkoa vielä lepotilassa ei viheriöillä liikkuminen aiheuttanut minkäänlaista ongelmaa. Sen sijaan korjaamattomat ja väärin korjatut lyöntijäljet ovat hirveä ongelma. Mitä mitättömämpää on kasvu sen tärkeämpää on huolehtia putoamisjälkien huolellisesta korjaamisesta. On surullista, jos joidenkin pelaajien välinpitämättömyyden takia joudutaan kentän avaamista lykkäämään jolloin myös tunnolliset pelaajat joutuvat kärsimään.

putoamisjalki.jpg

On kuitenkin itsestään selvää, että toimintatapa muuttuu joko jäljet korjataan tai kenttä avataan myöhemmin.

Kukin voi itse käydä toteamassa eron viheriön M10 ja muiden laajennusalueen viheriöiden välillä.

Viheriöt

Tällä hetkellä kentänhoidon pääpaino kohdistuu vielä varsin vaihtelevassa kunnossa olevien viheriöiden laadun parantamiseen. Viheriöitä kylvetään, ilmastetaan pystyleikataan, jyrätään, katetaan hiekalla lannoitetaan nesteellä ja –rakeilla siis normaalien leikkuiden lisäksi.

Bunkkerit
Bunkkereihin ei ole ollut vielä riittävästi resursseja muutoin kuin niiden reunojen kunnostamiseen ja ajamiseen. Hiekan lisäys ja pehmeiden bunkkereiden parantaminen pyritään aloittamaan ensi viikolla.

Uudet tiit
Tiit K2, K6, K9 ja M3 odottavat siirtonurmea. Kuten meilläkin talvi kohdellut nurmen viljelijöitä edellisvuosia rajummin, eikä hyvälaatuista leveää nurmea ole vielä päästy nostamaan.  Työhön pitäisi kuitenkin päästä muutaman viikon sisällä, jolloin myös tiit saadaan kerralla kuntoon.

Viheriö M1
Viheriön taustaan on ajettu muutama sata kuutiota.  Tausta on muotoiltu nyt vastaanottavaksi kummuksi entisen alas viettävän rinteen sijaan.  Kaikki mahdollinen tila on otettu käyttöön ja viheriön taustakummut päättyvätkin lähes pystysuoraan rinteeseen.  Viheriön tausta nurmetetaan lyöntipaikkojen tapaan siirtonurmella. 

Harri Walden
Kenttämestari