Miksi omistaa golfosake?

USEIN KYSYTTYJÄ KYSYMYKSIÄ GOLFOSAKKEEN OMISTAMISESTA
 

Mikä vaikuttaa golfosakkeen hintaan? Miksi golfosakkeiden hinnat poikkeavat? Miksi joitakin golfosakkeita saa edullisesti?

Golfosakkeiden hinta riippuu monista tekijöistä, kuten pörssiosakkeiden tai asunto-osakkeiden kohdallakin. Seuraavassa esimerkkejä ja perustietoja Lahden Golf Oy:stä.

OSAKKEIDEN JA PELIOIKEUKSIEN MÄÄRÄ

- Yleensä 18 reiän kentälle pidetään alle 1000 pelioikeutta hyvänä. 

- Pelioikeuksien määrä on tärkeä tekijä peliaikojen saatavuudessa ja kentän väljyydessä.

- Mitä vähemmän pelioikeuksia, niin sitä enemmän peliaikaa on pelioikeutta kohti.

- Pelioikeuksia arvioitaessa pitää huomioida myös mahdollisten pelilippujen tai monen käyttäjän osakkeiden määrä.

Esimerkkejä:

- Ensimmäiselle kentälle on 1300 ja toiselle kentälle 900 pelioikeutta. Normaalilla 30.000 kierroksen määrällä ensimmäisellä kentällä pelioikeus saa keskimäärin 23 kierrosta ja toisella 33 kierrosta eli 40% enemmän.

- Kentällä on tällä hetkellä käytössä 700 pelioikeutta ja siis erittäin väljää. Kentälle on kuitenkin myyty 1300 osaketta (pelioikeutta) ja kaikki on milloin vain aktivoitavissa. Arvioidaanko osakkeen arvo käytettävissä olevien osakkeiden mukaan vai myytyjen osakkeiden mukaan?

Lahden Golf Oy:

- Ennen vuoden 2016 osakeantia Lahden Golf Oy:llä on 777 osaketta ja jokainen oikeuttaa yhteen henkilökohtaiseen pelioikeuteen.

- Lisäksi Lahden Golf voi antaa 100 pelioikeutta juniorien tai muiden erikoisryhmien käyttöön vuosimaksulla ilman osaketta.

- Lahden Golf Oy:llä ei ole yritysosakkeita, joilla voi pelata useampi nimeämätön käyttäjä vaikka joka päivä.

- Takkulassa vierailijoiden ja jäsenille rajoitetusti myytävien pelilippujen määrä on noin 15% vuotuisista kierroksista.

- Kaudesta 2016 alkaen Takkulassa on käytössä 27 reikää ja pelimahdollisuudet lisääntyvät selvästi.

GOLFYHTIÖN VELAN MÄÄRÄ JA PERUSKORJAUSVELKA

- Osuus yhtiön veloista pitää huomioida osakkeen myyntihinnassa samoin kuin asunto-osakkeissa (velaton hinta).

- Joillakin golfyhtiöillä on paljon velkaa osaketta kohti ja se näkyy korkeana vuosittaisena vastikkeena.

- Onko kentän rakenteita ja laatua ylläpidetty vai onko tulevaisuudessa odotettavissa isoja peruskorjauksia.

Lahden Golf Oy:

- Lahden Golf saa tänä vuonna valmiiksi laajennuksen ja peruskorjauksen ensimmäisen vaiheen.

- Rakennettiin seitsemän uutta väylää ja vanhoja väyliä on peruskorjattu.

- Projektista 2/3 rahoitettiin ylimääräisellä rahoitusvastikkeella ja 1/3 lainalla.

- Tällä projektilla laajennetaan kenttä 27 reikäiseksi ja katetaan merkittävä osa peruskorjaustarpeesta.

- Peruskorjauksen jatkosta ei ole päätetty ja se voidaan myös toteuttaa vuosittaisilla korjauksilla.

- Projektiin otettiin pitkäaikaista lainaa 260.000 euroa ja lisäksi tarvittaessa on käytössä 350.000 euron limiitti.

- Velkojen määrä osaketta kohti on siis tällä hetkellä 336 - 788 euroa riippuen limiitin käyttöasteesta.

- Velkojen rahoituskustannus ja lyhennykset hoidetaan osana normaalia vuosittaista vastikemaksua.

 ÄÄNI- JA PÄÄTÖSVALTA

- Osakesarjoilla voi olla erilainen määrä ääniä yhtiökokouksessa.

- Kuka käyttää yhtiössä lopullista päätösvaltaa?

- Ovatko osakkaat tasa-arvoisia?

Lahden Golf Oy:

- Kaikilla pelioikeuteen oikeuttavilla osakkeilla on yksi ääni ja ne ovat tasa-arvoisia myös maksujen suhteen.

- Yhtiön toiminta-ajatuksen turvaamiseksi Lahden Golf Ry:llä on 20.000 äänivaltaista osaketta, joihin ei liity pelioikeutta. Toistaiseksi Lahden Golf Ry ei ole käyttänyt äänivaltaansa ja nähnyt sellaista tarvetta.

MAA-ALUIDEN OMISTUS

- Kenttäyhtiö voi omistaa maat tai olla vuokralainen.

- Onko vuokra kohtuullinen?

- Mitä tapahtuu vuokrakauden jälkeen?

 Lahden Golf Oy:

- Lahden Golf on vuokrannut maa-alueen Lahden kaupungilta pitkäaikaisella ja edullisella vuokrasopimuksella.

- Mikäli kaupunki haluaa maa-alueen muuhun käyttöön vuokra-ajan jälkeen, niin kaupunki on sitoutunut korvaamaan kentän teknisen arvon.

KUSTANNUSTEHOKKUUS

- Kenttäyhtiöiden toimintamallit ja kustannukset vaihtelevat.

- Kustannustaso vaikuttaa vuotuiseen vastikemaksuun ja kentän laatuun.

Lahden Golf Oy:

- Yhtiöllä on erittäin kustannustehokas toimintamalli ja hyvät yhteistyökumppanit.

- Ympärivuotisen henkilöstön määrä on vain kolme.

RISKIT

- Kaikkeen yritystoimintaan liittyy riskejä ja kaikki yllä olevat asiat myös vaikuttavat kokonaisriskiin.

- Osakas vastaa yhtiön veloista samalla tavalla kuin asunto-osakkeissa.

- Osakkaan riskin kannalta tärkeintä on osakkeen vaihdettavuus eli onko osakkeelle ostajia.

- Osakkeiden aktiivinen käyttö ja vuotuisten vastikkeiden maksu on yhtiölle tärkeää.

Lahden Golf Oy:

- Yhtiöllä hyvä toimintamalli ja erinomainen sijainti.

- Yhtiö velkaisuus on alhainen.

- Lahden Golfin pelioikeus on ollut helposti vuokrattavissa, jos sille ei ole ollut omaa käyttöä.

- Mikäli osakas ei maksa vastiketta, niin yhtiö ottaa pelioikeuden haltuun ja luottotappioiden riski on kohtuullinen.

Miksi kannattaa omistaa golfosake? Miksi kentille pääsee pelaamaan myös halvoilla päivämaksuilla?

- Golfosake takaa aktiiviselle pelaajalle pelioikeuden.

- Golfosake antaa etuoikeuden peliaikoihin, joka on tärkeää erityisesti ruuhka-aikoina.

- Golfosake antaa etuoikeuden määrättyihin kentän palveluihin.

- Golfosake antaa etuja ja alennuksia kentän palvelumaksuista.

- Golfosake antaa vieraspelaamiseen etuja (vaihtopäivät & alennukset) ja erittäin edullisia tapoja (Kultakortti, etukortti).

- Lahden Golf tarjoaa ruuhkattoman kentän monipuolisilla palveluilla.

- Lahden Golf tarjoaa erilaisia pelaamisen malleja, jos kaikki perheenjäsenet eivät halua osaketta.

- Lahden Golf tarjoaa edullisen ja erittäin laadukkaan junioritoiminnan.

Yleistä

Valtaosa golfkentistä on rahoitettu myymällä osakkeita ja harvat muuten rakennetut kentät ovat lähinnä resort- tai hotellikenttiä. Golfosakkaat siis omistavat valtaosan Suomen golfkentistä. Mikäli golfkentistä on lyhyellä tähtäimellä ylitarjontaa, niin ylikapasiteettia myydään vieraspelaajille joskus myös edullisilla tarjouksilla. Pitkällä tähtäimellä golfkentät keskittyvät osakkaiden palvelemiseen, koska he ovat maksaneet kentän rakentamisen ja maksavat sen ylläpidon. Yleensä markkinat tasapainottavat tilanteen ja kenttiä on oikea määrä sekä niiden hinnoittelu perustuu terveesti kustannusrakenteeseen.