Lahden Golf Oy:n ja Lahden Golf Ry:n kevätyhtiökokoukset

Lahden Golf Oy:n ja Lahden Golf Ry:n kevätyhtiökokoukset pidetään maanantaina 15.6. Lahden Golfin klubitalon pihassa osoitteessa Takkulantie 20 15230 Lahti. Kokoukset alkavat klo. 17:30. Enakkomateriaali tulee luettavaksi kotisivuille viikolla 24. Kokousmateriaali kannattaa ottaa mukaan, koska näyttötaulua ei ole käytettävissä.

Lahden Golf Ry – Käsiteltävät asiat: Yhdistyksen sääntöjen kevätkokoukselle määräämät asiat.

Lahden Golf Oy – Käsiteltävät asiat:
1) Yhtiöjärjestyksen 17§:n kevätkokoukselle määräämät asiat.
2) Hallituksen ehdotukset yhtiöjärjestyksen muuttamisesta seuraavien säännösten osalta:

Hallitus ehdottaa, että seuraavat säännökset poistetaan yhtiön yhtiöjärjestyksestä:

3 § Vähimmäis- ja enimmäispääoma
4 § Osakkeiden nimellisarvo

Yhtiöjärjestyksen 5 §:ää ehdotetaan muutettavaksi 3 momentin osalta siten, että viimeinen virke ehdotetaan kuulumaan siten, että sanat ”Osakepääomaa korotettaessa” korvataan sanalla ”Osakeannissa”.

Yhtiöjärjestysmääräysten johdosta yhtiöjärjestyksen muiden määräysten numerointi muutetaan juoksevaksi.

TERVETULOA!