Kilpailumääräykset

Lahden Golf kilpailumääräykset

Osallistumisoikeus
Avoimiin kilpailuihin voivat osallistua kaikki Suomen Golfliiton jäsenseurojen jäsenet. Seuran sisäisiin kilpailuihin voivat osallistua vain seuran jäsenet.

WHS-tasoitus
Pelaajalla tulee olla aktiivinen WHS-tasoitus, jotta hänelle voidaan luovuttaa palkintoja avoimissa tasoituksellisissa kilpailuissa. WHS-tasoitukseton pelaaja saa silti osallistua kilpailuun ja voi voittaa palkintoja tasoituksettomassa sarjassa. Jäsen- ja tasoituskortista löytyy tähti-merkintä (*) niiden pelaajien kohdalla, joilla tasoitus on aktiivinen. Tarkempia ohjeita SGL:n tasoitusmääräyksistä www.golf.fi.

Ilmoittautuminen
Kilpailuun ilmoittaudutaan omilla tunnuksilla NexGolfiin, sähköpostilla, puhelimitse tai klubitalon ilmoitustaululla olevaan ilmoittautumislistaan. Ilmoittautumisesta tulee käydä ilmi pelaajan nimi, tasoitus, kotiseura ja kotiseuran jäsennumero. Lauantaina pidettävien kilpailujen ilmoittautumisaika päättyy edeltävänä torstaina klo 18.00 ja vastaavasti sunnuntaina pidettävien kilpailujen ilmoittautumisaika päättyy edeltävänä perjantaina klo 18.00. Kilpailuun otetaan enintään 120 pelaajaa ilmoittautumisjärjestyksessä, ellei kilpailukutsussa toisin määrätä.

Osallistumisen peruuttaminen
Osallistuminen tulee peruuttaa kirjallisesti tai sähköpostitse ennen lähtöjärjestyksen arvontaa. Mikäli se tapahtuu arvonnan jälkeen ilman hyväksyttävää (sairastuminen tms.) syytä, kilpailumaksu peritään jälkikäteen.

Jälki-ilmoittautuminen
Kilpailuihin otetaan jälki-ilmoittautuneita kilpailusta poisjääneiden pelaajien tilalle sekä arvonnassa mahdollisesti tyhjiksi jääneille paikoille. Jälki-ilmoittautuneilta peritään 10 eurolla korotettu kilpailumaksu.

Lähtöjärjestys
Kilpailijat arvotaan kolmen hengen ryhmiin, poikkeuksena parikilpailut, joissa ryhmiin arvotaan kaksi joukkuetta. Lähtöjärjestys julkaistaan viikonlopun kilpailuihin viimeistään kilpailua edeltävänä päivänä internet-sivuilla (www.lahdengolf.fi) ja klubin ilmoitustaululla. Reikäpelikilpailussa otteluparit arpovat keskenään ensimmäisen lyöntipaikan aloitusjärjestyksen.

Golfauton käyttö kilpailuissa

Erillisen ohjeen mukaan.

Matkapuhelimet
Puhelimen tulee olla kilpailuissa suljettu tai siitä tulee poistaa hälytysääni. Puhelimen mahdollinen käyttö ei saa viivästyttää peliä eikä häiritä kanssakilpailijoita. Pelaajaa voidaan rangaista pelistä sulkemisella, sääntö 33-7.

Käytettävät tiiauspaikat

Ellei toisin ilmoiteta, kilpailuissa miehet käyttävät keltaisia tiipaikkoja ja naiset punaisia tiipaikkoja. Poikajuniorit, jotka eivät vielä ole täyttäneet 13 vuotta, voivat em. kisoissa valita pelaavatko kilpailun keltaisilta vai punaisilta tiipaikoilta. Poikajunioreiden käyttäessä punaisia tiipaikkoja he voivat osallistua vain hcp-sarjaan.

Hidas peli
Kokonaispeliaika ei kierroksella saa ylittää 4 tuntia 25 minuuttia. Mikäli pelaajaryhmä jää kilpailuun annetusta aikataulusta ja muiden kuin ensimmäisen kilpailuryhmän kyseessä ollessa enemmän kuin lähtövälin verran edellä pelaavasta ryhmästä, voidaan heidät asettaa aikatarkkailuun. Aikatarkkailusta ei välttämättä ilmoiteta ryhmälle. Mikäli pelaaja ollessaan aikatarkkailussa käyttää lyöntiinsä enemmän aikaa kuin 40 sekuntia siitä, kun on hänen vuoronsa lyödä, saa pelaaja rangaistuksen pelin viivyttämisestä seuraavasti:

Ensimmäinen rikkomus: Varoitus

Toinen rikkomus: Yksi rangaistuslyönti

Kolmas rikkomus: Kaksi rangaistuslyöntiä

Neljäs rikkomus: Kilpailusta sulkeminen

Aikatarkkailua tekevät vain tuomari tai kilpailun johtaja. Lyöntiin käytettävän ajan mittaaminen alkaa, kun tuomarin tai kilpailun johtajan mielestä on pelaajan vuoro lyödä.

Aikatarkkailu päättyy tuomarin ilmoituksesta tai kun ryhmä saavuttaa aikataulun tai edellä menevän ryhmän. Mikäli ryhmä joutuu aikatarkkailuun useamman kerran kierroksen aikana, edellisen aikatarkkailun rangaistukset huomioidaan seuraavassa aikatarkkailussa.

Ukonilma ja salamointi
Jos toimikunta keskeyttää pelin salamoinnin vuoksi, on pelaajien keskeytettävä peli välittömästi. Pelaajat eivät saa jatkaa peliä ilman toimikunnan lupaa. Rangaistus tämän säännön rikkomisesta on kilpailusta sulkeminen. Yksi pitkä sireenin ääni: Välitön pelin keskeytys Kaksi perättäistä sireenin ääntä: Peli jatkuu

Tuloskorttien palautus
Pelaajan on palautettava tuloskorttinsa kilpailukansliaan (caddiemasterin toimisto) toimitsijoille välittömästi kierroksen jälkeen.

Tasatulosten ratkaiseminen
Mestaruuskilpailuissa voitto ratkaistaan välittömästi suoritettavalla ”sudden death”-uusinnalla. Uusintareiän/ -reiät päättää kilpailutoimikunta. Tasoituksellisissa kilpailuissa tasatilanteissa voittaa pienemmällä tarkalla tasoituksella pelaava. Tasoituksettomien kilpailujen tasatulokset ratkaistaan ns. matemaattisella menetelmällä. Ts. tuloskortin mukaiset viimeiset 18, 9, 6, 3 ja 1 reikää. Mikäli matemaattinen menetelmä ei saa ratkaisua aikaan, ratkaistaan tasatilanne arvalla.

Kilpailun päättyminen
Kilpailu tai ottelu katsotaan päättyneeksi, kun palkintojenjaon päättymisestä on kulunut 15 minuuttia tai ottelun tulos tai kilpailun tulokset on laitettu klubin ilmoitustaululle.

Kilpailun toimikunta
Kilpailulle nimetään johtaja, joka toimii myös kilpailun tuomarina. Kilpailulle voidaan lisäksi nimetä tuomareita, aputuomareita tai valvojia. Kilpailuun nimetyt toimihenkilöt muodostavat toimikunnan, joka ratkaisee erimielisyydet. Kuitenkin kilpailun vastaavan tuomarin päätös on lopullinen.

Säännöt
Kilpailuissa noudatetaan R&A Rules Limited – organisaation kulloinkin voimassaolevia golfsääntöjä (Rules of Golf), joista Suomen Golfliitto on tuottanut suomenkielisen sääntökirjan. Lahden Golfin paikallissäännöt löytyvät nettisivulta (www.lahdengolf.fi), sekä caddiemasterin toimistosta. Golfin sääntöjen mukaan pelaajan tehtävänä on tuntea golfin säännöt ja kilpailua koskevat kilpailumääräykset (sääntö 6-1 ja määritelmä Säännöt). Rangaistukset pelissä perustuvat golfin sääntöihin tai peliä koskeviin määräyksiin. Tällaisia peliin liittyviä sääntöjä ovat lisäksi Amatöörisäännöt ja Tasoitusmääräykset.

Ilmoittautuessaan Lahden Golfin järjestämään kilpailuun pelaaja sitoutuu noudattamaan myös Suomen Golfliiton vahvistamia sääntöjä ja määräyksiä, kuten liikunnan dopingmääräyksiä, eettisten arvojen tai reilun pelin periaatteita. Golfliiton hallituksella on pelaajan kotiseuran ja Lahden Golfin lisäksi rankaisuvalta kilpailussa tai sen yhteydessä tapahtuneisiin rikkeisiin.

Paikallissäännöt
Kilpailussa voimassa olevat paikallissäännöt ovat saatavilla kilpailukansliasta (caddiemasterin toimisto) päivittäin erillisellä paperilla sekä Lahden Golfin nettisivuilta.

Scramblen säännöt Lahden Golfissa (PDF)