Kilpapelaamisen korvausperiaatteet

SEURAN MAKSAMAT KUSTANNUKSET KILPAPELAAJILLE 2020

Finnish Tour + SM-kilpailut
Seura maksaa kulut amatööripelaajille Finnish Tourin / SM-kilpailuista seuraavasti:
Kilpailumaksu
Rangepoletti (max. 2/pvä)
Yöpymisestä aiheutuva kohtuullinen korvaus max. 50€ / per yö.
Matkakorvaus korvataan laskennallisesti 0,1 €/km.
Pelaajat, jotka haluavat osallistua Finnish Tourin karsintaan, ilmoittavat halukkuudestaan ennen karsintaan ilmoittautumista kilpailutoimikunnan puheenjohtajalle ja ne pelaajat, joiden kustannukset seura maksaa, valitaan ilmoittautuneista.

Finnair JuniorTour + SM-kilpailut (4 hlö per kilpailu)
Seura maksaa kulut Finnair Junior Tourin / SM-kilpailuista seuraavasti:
Kilpailumaksu.
Rangepoletti (max. 2/pvä).
Yöpymisestä aiheutuva kohtuullinen korvaus max. 50€ / per yö. Ulkopuolisen kuljettajan majoitus korvataan.
Matkakorvaus omalla autolla korvataan laskennallisesti 0,1 €/km. Ulkopuolinen kuljettaja korvataan laskennallisesti 0,22 €/km.

Junior Aluetour (6 hlö per kilpailu)
Seura maksaa kulut Junior Aluetourin kilpailuista seuraavasti:
Kilpailumaksu.
Rangepoletti
Ulkopuolisen kuljettajan majoitus korvataan.
Matkakorvaus omalla autolla korvataan laskennallisesti 0,1 €/km. Ulkopuolinen kuljettaja korvataan laskennallisesti 0,22 €/km.

Mid SM-lyöntipeli (2 hlö)
Seura maksaa kulut Mid SM-lyöntipeli kilpailusta seuraavasti:
Kilpailumaksu.

Tärkeää:
Kaikkien pelaajien on tehtävä kauden alussa kilpailusuunnitelma.
Ennen (hyvissä ajoin) kilpailua on ilmoittauduttava seuran toimistoon.
Jos tarvitaan seuran järjestämä auto kilpailumatkaa varten.
Jos halutaan, että järjestävä seura laskuttaa kilpailumaksujen osalta Lahden Golfia (sovittava toiminnanjohtajan kanssa).
Kustannukset on maksettava itse ennakkoon ja ne voi hakea takaisin kilpailun jälkeen täyttämällä matkalaskun.
Matkalasku toimitetaan 7 päivän kuluessa matkan päättymisestä.
Korvaukset maksetaan kirjanpitokelpoisia (alkuperäiset kassakuitit, maksupäätetositteet eivät kelpaa) tositteita vastaan.
Kilpailun aikainen ”aiheeton” keskeyttäminen tai kilpailusta ”aiheetta” poisjääminen poistavat pelaajan seuran tuen piiristä.
Korvauksia saaneet kilpapelaajat velvoitetaan osallistumaan seuran mestaruuskilpailuihin ja olemaan käytettävissä pyydettäessä seuraotteluissa.
Kilpailutoimikunta