Mainostilaa

Puheenjohtaja
Juha Hölttä

050-355 3317
juha.holtta61@gmail.com

Kokoopano 2017: Hannu Lehman, Tommi Nikunen, Risto Kaplas, Sari Mykkänen

Tiedotustoimikunta huolehtii muun muassa seuran kotisivujen kehittämisestä. Kotisivut ovat seuran tärkein tiedotuskanava ja niiden toiminnallisuutta yritetään parantaa sekä uutisointia tehostaa.

Päävastuu tästä on toimikunnalla, mutta tiedonvälitys paranee vain seuran jäsenten avulla ja aktiivisuudella. Yksikään uutinen tai kilpailutulos ei ilmesty itsestään lahdengolf.fi -sivuille.

Esimerkiksi tulokset kilpailuista, joiden kustannuksiin seura on osallistunut, tulee toimittaa välittömästi tapahtuman jälkeen Hannu Lehmanille joko tekstiviestillä  (0456313210) tai sähköpostilla (hannu.lehman@phnet.fi).

Ajankohtaisista asioista jäsenistöä informoidaan jatkossakin myös sähköpostilla, tekstiviestein sekä Facebookin välityksellä. Klubitalon sähköisen ilmoitustaulun käyttöä kehitetään. Svingi-jäsenlehti infopaketteineen ilmestyy e-versiona keväisin.

Lahden Golfin sosiaalisen median kanavat