Lahden Golf Ry:n sääntömääräinen syyskokous 1.2.2021 klo 17:30

Kokous pidetään virtuaalisesti. Ilmoittautuneille lähetetään erilliset ohjeet ja linkki sähköpostilla viimeistään 30.1.2021. Kokouksen virallinen osoite on Klubilla, Takkulantie 20.

Kokoukseen osallistujien pitää ilmoittautua etukäteen 28.01.2021 mennessä: lahdengolf@lahdengolf.fi tai kirjallisesti toimistoon. Ilmoittautuessa tulee ilmoittaa voimassa oleva sähköpostiosoite. Toimistolta vastataan jokaiselle ilmoittautuneelle, max. kahden päivän viiveellä. Tarkista, että saat vastauksen, tällöin ilmoittautuminen on tullut perille.

Syyskokous 1.2.2021 ESITYSLISTA

 1. Kokouksen avaus
 2. Kokouksen järjestäytyminen
  • kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta
 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. Seuran puheenjohtajan valinta vuosille 2021-2022
  • Nykyinen puheenjohtaja Ilkka Kaarna on käytettävissä jatkokaudelle
 5. Seuran kapteenin valinta vuosille 2021-2022
  • Nykyinen kapteeni Jussi Hartikainen on käytettävissä jatkokaudelle
 6. Valinta johtokunnan erovuoroisten jäsenten tilalle vuosiksi 2021-2023
  • Erovuorossa Kristina Honkanen (käytettävissä jatkokaudelle) ja Timo Huvinen (ei jatka) Johtokunta on kartoittanut Timon tilalle uutta sihteeriä ja ehdottaa Mika Romanoffia.
 7. Toiminnantarkastajien ja varatoiminnantarkastajien valinta vuodelle 2021
 8. Liittymis- ja jäsenmaksut vuodelle 2021
  • Ehdotetaan pidettävän ennallaan: jäsenmaksu aikuiset 85 € ja juniorit 50 €; liittymismaksu 20 € kaikilta
 9. Ehdotus sääntöjen 9§ ja 12§ muuttamiseksi

9§: Nykyinen versio:
”Kutsu vuosikokoukseen sekä ylimääräiseen kokoukseen on tehtävä kirjallisella ilmoituksella, joka postitse on lähetettävä kullekin yhdistyksen jäsenelle vähintään seitsemän (7) päivää edeltäpäin, taikka kuulutuksella, joka vähintään seitsemän (7) päivää ennen kokousta on julkaistava jossakin Lahden kaupungissa ilmestyvässä sanomalehdessä, jonka varsinainen kevätkokous vuosittain määrittelee.”

9§: Ehdotus uudeksi säännöksi:
”Kutsu vuosikokoukseen sekä ylimääräiseen kokoukseen julkaistaan joko jossakin Lahden kaupungissa ilmestyvässä sanomalehdessä, jonka varsinainen kevätkokous vuosittain määrittelee tai julkaistaan Lahden Golf – yhteisön kotisivuilla sekä toimitetaan sähköpostitse jäsenten yhteisölle ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen aikaisintaan neljä viikkoa ja viimeistään kahdeksan päivää ennen kokousta.

Johtokunta voi päättää yhdistyksen kokouksen järjestämisestä virtuaalisesti ja johtokunta päättää tarvittavista kokousjärjestelyistä esimerkiksi osanottajien ennakkoilmoittautumisesta.”

 12§: Nykyinen versio:
”Yhdistyksen nimen kirjoittaa kaksi johtokunnan jäsentä yhdessä tai johtokunnan jäsen yhdessä johtokunnan siihen määräämän henkilön kanssa”

12§: Ehdotus uudeksi säännöksi:
”Yhdistyksen nimen kirjoittaa toiminnanjohtaja ja puheenjohtaja kumpikin yksin, kaksi johtokunnan jäsentä yhdessä tai johtokunnan jäsen johtokunnan siihen määräämän henkilön kanssa.”

Kokouksen päättäminen