Lahden Golf Oy saa apuvoimia alkaneelle kaudelle, kun Tommi Turunen tulee tuomaan lisäboostia myynnin ja markkinoinnin osa-alueelle. Eri asteiset kumppanuudet ja yhteistyötahot ovat oleellinen osa tämän päivän golftoimialaa ja Tommilla on tästä vuosien kokemus. Sopimusten hankinnan lisäksi entistä tärkeämpää on myös kumppanuuksien ”jälkihoito” ja yhteyksien pitäminen kauden aikana ja tähän Lahden Golf haluaa panostaa.

Lahden Golf Ry haluaa olla strategiansa mukaisesti urheiluseura, joka kannustaa lapsia ja nuoria lajin pariin matalalla kynnyksellä. Jotta pystymme pitämään harrastusmaksut kohtuullisella tasolla ja samalla tarjota edellytykset kehittyä, tarvitsemme tähän ulkopuolista taloudellista tukea. Osa Tommin tehtävänkuvaa on auttaa myös tässä.

Tommiin voit olla yhteydessä numeroon: 0400 477626 tai s-postilla tommi.turunen39@icloud.com

Tommin sopimus on tällä erää määräaikainen ja solmittu ajalle 6.5-30.9.2024.

Lahden Golf Oy