Metsänhoitoa ja harvennushakkuita Takkulassa 2018-2019

Lahden Golf on valmistellut yhteistyössä Lahden kaupungin kanssa metsänhoitosuunnitelman vuokra-alueellamme. Työt toteutetaan joulukuussa 2018 ja ne jatkuvat mahdollisesti myös 2019. Harvennustyön suorittaa Metsänhoitoyhdistys.

Hakkuiden tavoitteet:
– Kentän valonsaannin paraneminen
– Ilmankierron paraneminen
– Reuna-alueiden siistiytyminen
– Kerroksellisuuden lisääminen
– Luonnon monimuotoisuuden lisääminen
– Alueiden yksilöllinen käsittely

Alla olevassa kuvassa on numeroituna kaikki 24 lohkoa joissa harvennusta/hakkuuta tehdään.