Paikallissäännöt

LAHDEN GOLF, PAIKALLISSÄÄNNÖT 2021  (päivitetty 11.08.2021)

1. Kentän ulkorajat
Kentän ulkoraja on valkoisten tolppien kentän puoleisten reunojen välinen maan tasolla kulkevalla suora linja. Kisällin väylät 1 ja 2: ulkoraja vasemmalla on valtatien asfaltin reuna. Kisällin greenin takana ulkoraja on Hepolammentien asfaltin reuna.

2. Kiinteitä haittoja ( sääntö 16.1)
a)
Kaikki yleisellä pelialueella olevat päällystetyt ( myös hiekka- ja sorapäällysteiset) tiet ja polut ovat kiinteitä haittoja. Päällystämättömät tiet ja polut ovat kentän olennaisia rakenteita.
b) Kaikki mittamerkit kentällä. Merkin poistaminen on kielletty.
c) Mestarin  1. greenin takana oleva aita. Ylimääräisenä vaihtoehtona pelaaja voi vapautua pudottaa alkuperäisen tai muun pallon pudottamisalueelle (DZ), joka sijaitsee aidan vasemmalla puolella. Pudottamisalue on vapautumisalue Säännön 14.3 mukaisesti.
d) Mestarin  2. greenin takana oleva aita. Ylimääräisenä vaihtoehtona pelaaja voi vapautua pudottaa alkuperäisen tai muun pallon pudottamisalueelle (DZ), joka sijaitsee aidan oikealla puolella. Pudottamisalue on vapautumisalue Säännön 14.3 mukaisesti.

3. Kunnostettavat alueet (sääntö 16.1)
a) Sinisin paaluin merkityt alueet.
b) Valkoisella tai sinisellä maalilla ympäröidyt alueet.
c) Kentällä olevat isot tai kovat muurahaispesät ovat pelaajan valinnan mukaan joko irrallisia luonnonhaittoja , jotka voi poistaa Säännön 15.1 nojalla, tai kunnostettavia alueita, joista saa vapautua Säännön 16.1 nojalla.
d) Yleisellä pelialueella ja bunkkereissa olevat syvät veden valumaurat.
e) Sepelillä tai hiekalla päällystetyt pintasalaojat.

4. Kentän olennaiset rakenteet
Mestarin väylä 9: väylän ja retkeilytien välissä oleva vanha rakennuksen perusta.

5. Kiinteät haitat lähellä viheriöitä (esim. kastelulaitteiden kannet)
Kiinteästä haitasta saa vapautua säännön 16.1 mukaisesti. Pelaajalla on käytössä myös seuraavat vapautumisvaihtoehdot, kun kiinteät haitat ovat lähellä viheriöitä ja pelaajan pelilinjalla:
Pallon olessa yleisellä pelialueella. Pelaaja voi vapautua säännön 16.1b nojalla, kiinteän haitan ollessa pelilinjalla ja se on:
▪ enintään kahden mailanmitan etäisyydellä viheriöstä, ja
▪ enintään kahden mailanmitan etäsyydellä pallosta.

Poikkeus – Vapautumista ei sallita tämän paikallissäännön perusteella, jos pelaaja valitsee pelilinjan, joka on selkeästiepätarkoituksenmukainen.

Rangaistus paikallisssäännön rikkomisesta: Reikäpeli: reiän menetys; Lyöntipeli: 2 lyöntiä