Paikallissäännöt

LAHDEN GOLF, PAIKALLISSÄÄNNÖT (päivitetty 25.5.2021)

1. Kentän ulkorajat
Kentän ulkoraja on valkoisten tolppien kentän puoleisten reunojen välinen maan tasolla kulkevalla suora linja. Kisällin väylät 1 ja 2: ulkoraja vasemmalla on valtatien asvaltin reuna. Kisällin 2. greenin takana ulkoraja on Hepolammentien asvaltin reuna.

2. Kiinteitä haittoja (Sääntö 16.1)
a) Kaikki yleisellä pelialueella olevat päällystetyt (myös hiekka- ja sorapäällysteiset) tiet ja polut ovat kiinteitä haittoja. Päällystämättömät tiet ja polut ovat kentän olennaisia rakenteita
b) Kaikki mittamerkit kentällä. Merkin poistaminen on kielletty

3. Kunnostettavat alueet (Sääntö 16.1)
a) sinisin paaluin merkityt alueet
b) valkoisella tai sinisellä maalilla ympäröidyt alueet
c) kentällä olevat isot tai kovat muurahaispesät ovat pelaajan valinnan mukaan joko irrallisia luonnonhaittoja, jotka voi poistaa Säännön 15.1 nojalla, tai kunnostettavia alueita, joista saa vapautua Säännön 16.1 nojalla
d) yleisellä pelialueella ja bunkkereissa olevat syvät veden valumaurat
e) sepelillä tai hiekalla päällystetyt pintasalaojat

4. Kentän olennaiset rakenteet
Mestarin väylä 9: väylän ja retkeilytien välissä oleva vanha rakennuksen perusta.

5. Kiinteät haitat lähellä viheriötä (esim. kastelulaitteiden kannet)
Kiinteästä haitasta saa vapautua Säännön 16.1 mukaisesti. Pelaajalla on käytössään myös seuraavat vapautumisvaihtoehdot, kun kiinteät haitat ovat lähellä viheriötä ja pelaajan pelilinjalla:
·       Pallon ollessa yleisellä pelialueella. Pelaaja voi vapautua Säännön 16.1b nojalla kiinteän haitan ollessa pelilinjalla ja se on:
o   enintään kahden mailanmitan etäisyydellä viheriöstä, ja
o   enintään kahden mailanmitan etäisyydellä pallosta.
Poikkeus – Vapautumista ei sallita tämän paikallissäännön perusteella, jos pelaaja valitsee pelilinjan, joka on selkeästi epätarkoituksenmukainen.

6. Väylien 9 ja 10 välissä oleva "vanha kolmosen" viheriö on kiellettyä pelialuetta, jota käsitellään epänormaalia kenttäolosuhteena ja sieltä pelaaminen on kielletty. Vapautuminen säännön 16.1f mukaan ilman rangaistusta.

Poistettujen kantojen jätteet ja kuopat ovat yleisellä pelialueella kunnostettavaa aluetta, vapautuminen ilman rangaistusta säännön 16-1 mukaisesti

Rangaistus paikallissäännön rikkomisesta: Reikäpeli: reiän menetys; Lyöntipeli: 2 lyöntiä