Paikallissäännöt

LAHDEN GOLF, PAIKALLISSÄÄNNÖT 2017 (päivitetty 30.4.2017)

1. Kentän ulkorajat
Kentän ulkorajat on merkitty valkoisilla paaluilla tai valkoisella maalilla. Kisällin väylät 1 ja 2: ulkoraja vasemmalla on valtatien asvaltin reuna. Kisällin 2. greenin takana ulkoraja on Hepolammentien asvaltin reuna.

2. Kiinteitä haittoja (Sääntö 24-2)
a) Kaikki pelialueella olevat päällystetyt (myös hiekka- ja sorapäällysteiset) tiet ja polut ovat kiinteitä haittoja. Päällystämättömät tiet ja polut ovat kentän oleellisia osia
b) Hiekkaesteiden muovireunukset tukirakenteineen
c) Kaikki mittamerkit kentällä. Merkin poistaminen on kielletty

3. Etäisyyttä mittaavat laiteet (Sääntö 14-3)
Etäisyyttä mittaavat laitteet ovat sallittuja. Mikäli pelaaja täyden kierroksen aikana käyttää jotakin laitetta (mukaan lukien monitoimilaitteet kuten älypuhelimet) mitatakseen muuta kuin etäisyyttä (esimerkiksi korkeuseroa, tuulennopeutta tms.), hän rikkoo Sääntöä 14-3.

4. Kunnostettavat alueet (Sääntö 25-1)

a) Pelialueella olevat muurahaiskeot

b) Pelialueella ja hiekkaesteissä olevat syvät veden valumaurat
c) Sepelillä tai hiekalla päällystetyt pintasalaojat


5. Kentän oleelliset osat

a) Mestarin väylä 9: väylän ja retkeilytien välissä oleva vanha rakennuksen perusta.
b) Puiden ja pensaiden juurilla oleva puuhake. Yksittäiset hakkeen palat ovat kuitenkin irrallisia luonnonhaittoja, jotka voi poistaa säännön 23-1 mukaisesti.

6. Irtokivet hiekkaesteessä
Hiekkaesteissä olevat irtokivet ovat liikuteltavia haittoja ja ne saa rangaistuksetta poistaa (Sääntö 24-1).

7. Kiinteät haitat lähellä viheriötä (esim. kastelulaitteiden kannet)
Kiinteiden haittojen vaikutuksesta vapaudutaan Säännön 24-2 mukaisesti.
Lisäksi pallon ollessa pelialueella mikäli kiinteä haitta on enintään kahden mailanmitan päässä pelattavan viheriön reunasta ja pallo on enintään kahden mailanmitan päässä kiinteästä haitasta ja tämä haitta sijaitsee pelilinjalla pallon ja reiän välissä, saa pelaaja vapautua haitasta seuraavasti:
Pallo täytyy nostaa ja pudottaa lähimpään paikkaan, joka (a) ei ole lähempänä reikää, (b) vapauttaa haitasta ja (c) ei ole esteessä tai viheriöllä.
Pallon ollessa viheriöllä ja kiinteä haitta on kahden mailanmitan päässä viheriön reunasta pelaajan puttilinjalla, voi pelaaja ottaa vapautuksen seuraavasti:
Pallo täytyy nostaa ja asettaa lähimpään paikkaan, joka (a) ei ole lähempänä reikää, (b) vapauttaa haitasta ja (c) ei ole esteessä. Pallon saa puhdistaa, kun se nostetaan.
Poikkeus: Pelaaja ei kuitenkaan saa tämän paikallissäännön mukaista vapautusta, jos hän ei ilmeisestikään voi lyödä palloaan jonkin muun syyn kuin kiinteän haitan vaikutuksen vuoksi.

8. Pallon liikuttaminen viheriöllä vahingossa
Sääntöjä 18-2, 18-3 ja 20-1 muokataan seuraavasti:
Pelaajan pallon ollessa viheriöllä pelaaja ei saa rangaistusta, jos pelaaja, hänen joukkuetoverinsa, vastustajansa tai kenen tahansa caddie tai varusteet liikuttavat vahingossa palloa tai merkkinappia. Liikkunut pallo tai merkkinappi on asetettava takaisin paikalleen Säännön 18-2, 18-3 ja 20-1 mukaisesti.
Tämä paikallissääntö on voimassa ainoastaan silloin, kun pelaajan pallo tai merkkinappi on viheriöllä ja sen liikkuminen on tapahtunut vahingossa.
Huom.: Jos todetaan, että pelaajan pallon liikkumisen on aiheuttanut tuuli, vesi tai muu luonnollinen syy kuten painovoima, tulee pallo pelata uudesta sijaintipaikastaan. Vastaavasti edellä mainituilla tavoilla liikkunut merkkinappi tulee asettaa takaisin paikalleen.”

Rangaistus paikallissäännön rikkomisesta: Reikäpeli: reiän menetys; Lyöntipeli: 2 lyöntiä

LISÄYS PAIKALLISSÄÄNTÖIHIN 1.9.2018

Väylän 11 greenin vasemmalla puolella on kunnostettava alue, mistä vapaudutaan säännön 25.1 mukaan tai dropping zone alueelle (mikä sijaitsee kunnostettavan alueen alkupäässä).

VAPAUTUMINEN SÄÄNNÖN 25.1 MUKAAN
Pelaajan tulee nostaa pallo ja pudottaa se rangaistuksetta enintään mailan mitan päähän lähimmästä vapauttavasta paikasta, mutta ei lähemmäksi reikää. Kun pallo pudotetaan enintään mailan mitan päähän lähimmästä vapauttavasta paikasta, pallon pitää ensiksi osua kentän osaan, missä vapaudutaan olosuhteiden vaikutuksesta ja mikä ei ole esteessä eikä viheriöllä.

Väylän 11 vasemmalla puolella olevaa ulkorajaa on siirretty lähemmäksi väylää huoltotien rakentamisen johdosta.

LISÄYS PAIKALLISSÄÄNTÖIHIN 6.9.2018

Väylän 11 greenin vasemmalla puolella on kunnostettava alue, mistä vapaudutaan säännön 25.1 mukaan tai dropping zone alueelle (mikä sijaitsee kunnostettavan alueen alkupäässä).

Väylän 1 greenin oikealla puolella on kunnostettava alue, mistä vapaudutaan säännön 25.1 mukaan tai dropping zone alueelle (mikä sijaitsee väylän oilealla puolella ennen greeniä)

VAPAUTUMINEN SÄÄNNÖN 25.1 MUKAAN
Pelaajan tulee nostaa pallo ja pudottaa se rangaistuksetta enintään mailan mitan päähän lähimmästä vapauttavasta paikasta, mutta ei lähemmäksi reikää. Kun pallo pudotetaan enintään mailan mitan päähän lähimmästä vapauttavasta paikasta, pallon pitää ensiksi osua kentän osaan, missä vapaudutaan olosuhteiden vaikutuksesta ja mikä ei ole esteessä eikä viheriöllä

Väylän 11 vasemmalla puolella olevaa ulkorajaa on siirretty lähemmäksi väylää huoltotien rakentamisen johdosta.

 

Jaa tämä sivu...Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin