LAHDEN GOLFIN PELIOIKEUS

Lahden Golfin pelioikeus

Pelioikeudella pelaat Lahden golfin kentillä koko kauden ajan ilman erillisiä green fee-maksuja.

Lahden Golfin kaikki pelioikeudet perustuvat Lahden Golf Oy:n osakkeisiin.

  • Osakkeita voi tiedustella Lahden Golfin toimistosta, jossa välitetään osakkeiden myynnistä kiinnostuneiden yhteystietoja.
  • Vuokrapelioikeuksia voi tiedustella Lahden Golfin toimistosta. Lahden Golf hallinnoi sille luovutettujen pelioikeusien vuokrausta Pelioikeuspoolin kautta.

Lahden golfilla on myös edullisempia juniori- ja nuorisopelioikeuksia.

Pelioikeusilmoitus

Ilmoitus osakkeen pelioikeuden käyttäjästä pitää aina antaa, myös silloin kun käyttää itse pelioikeutta. Vastikkeen maksu eräpäivään mennessä ja pelioikeusilmoitus mahdollistavat peliaikojen varauksen.

  • Pelioikeusilmoituksen voi tehdä suoraan NexGolf-palvelussa
  • Osakkeenomistaja voi ilmoittaa pelioikeuden käyttäjän myös sähköpostilla: lahdengolf@lahdengolf.fi
  • Osakkeenomistaja voi soittaa Lahden Golfin toimistoon 040 351 9354 ja ilmoittaa osakkeensa pelioikeuden käyttäjän tiedot.

Pelioikeuspooli

Osakkaat voivat jättää tarpeettoman pelioikeuden vuokrattavaksi vuokrapoolin kautta:

  • 18.12.2023 mennessä pooliin luovutetuista pelioikeuksista ei laskuteta vastiketta, vaan se huomioidaan lopputilityksessä tai jälkilaskutuksena (tappio).
  • 23.1.2024 – 29.2.2024 poolin luovutetuista pelioikeuksista tulee olla maksettuna koko vastike tai vaihtoehtoisesti 400€, ennen kuin pelioikeus ilmoitetaan pooliin.

Maksa ensin ja ilmoita 2-3 päivän päästä toimistoon, tällöin näemme suorituksen jo tilillä. Vuokrapooliin otetaan kaikki meille 29.2. mennessä lähetetyt sitoumukset ja ilmoituksen (sisältäen tilinumeron) jälkeen osakas ei voi enää vuokrata pelioikeutta itse.

Pelioikeuden jättäminen vuokrapooliin tapahtuu ilmoittamalla se sähköpostilla osoitteeseen lahdengolf@lahdengolf.fi tai sopimalla käynti toimistossa puhelimitse 040 351 9354. Emme voi ottaa pooli-ilmoituksia vastaan puhelimitse.

Pelioikeuden vuokratessaan (suoraan tai poolin kautta) osakas luopuu kaikista pelillisistä oikeuksistaan.

Lahden Golf vuokraa pelioikeuksia poolista täyspelioikeuksina ja muina pelioikeustuotteina. Lahden Golf vuokraa ensin yhtiön haltuun ottamat pelioikeudet (maksamattomat vastikkeet) ja sen jälkeen vuokrapooliin jätetyt pelioikeudet. Lahden Golf antaa vuokrapoolin välitettäväksi myös kaikki sen omat vuokrattavaksi tulevat pelioikeudet ja niitä käsitellään samanarvoisesti kuin muitakin vuokrapoolin pelioikeuksia.

Kaikki vuokratuotot jaetaan tasan pelioikeutensa pooliin luovuttaneiden kesken huomioiden maksetun vastikkeen määrä. Vuokrapoolin vuokrausaika päättyy 15.8. tai pelioikeuksien loputtua ja mahdolliset tuotot tilitetään luovuttajille viimeistään 1.9.

Lahden Golf ei vastaa vuokratuoton määrästä. Jokaisesta vuokratusta pelioikeudesta maksetaan 25 euron toimistomaksu, joka vähennetään tilitettävistä vuokratuotoista.