Syksyn perusparannustyöt Takkulassa

Syksyn aikana tehdään kentällä seuraavia perusparannustöitä:

1. Huoltotie ja kummut väylän M11 vasempaan reunaan.
2. Väylälle M12 uusi 46 lyöntipaikka.  Lyöntipaikka perustetaan nyt käyttämättömänä olevan teepaikan vasemmalle puolelle.
3. Mestari 1 viheriön oikealle puolelle tehdään painanne ja vastapenkka M15 lyöntipaikalle harhautuvien pallojen pysäyttämiseksi.

Mestari 1 vastapenkka

4. Varikkoalueen kunnostus
M7 viheriön ja M6 lyöntipaikan välissä olevalle varikkoalueelle tehdään laakasiilot maa-ainesten säilyttämiseen. Pohjatyöt aloitetaan syksyllä.
5. Rangen lyöntikatos
Hollolalainen Holmet Oy valmistaa Lahden Golfille kolmen paikan lyöntikatoksen. Toimenpidelupa rakentamiselle on hyväksytty 4.9. Holmet Oy työstää parhaillaan rakennesuunnitelmaa ja sen odotetaan valmistuvan viikon 37 aikana.Rakennesuunnittelun valmistuttua katoksen rakentamisen on arvioitu kestävän noin kolme viikkoa. Mikäli aikatauluun ei tule poikkeamia, pääsemme pystyttämään katosta jo tämän syksyn aikana. Projektin myötä Holmet Oy ja Lahden Golf ovat solmineet yhteistyösopimuksen ajalle 2018-2020.
6. Klubin sisääntulo
Auto- ja kevytliikenneväylien sekä P-paikkojen uudelleen järjestely aloitetaan syksyn aikana ja toteutetaan loppuun keväällä.
A. P-alueen laajennus
Laajennetaan pysäköintialuetta huoltohallille johtavan tien pohjoispuolelle (hevostallien puoli). (Pohjatyöt tehdään syksyllä.)
B. Parkkialueelta tehdään uusi kevyenliikenteen väylä klubille (pohjatyöt syksyllä)