Talviharjoittelu 2020-30.4.2021

Harjoitushalli suljettu aikuisilta toistaiseksi (päivitetty 23.2.2021)

Lasten ja nuorten sisätiloissa tapahtuva harrastusryhmien toiminnassa on noudatettava seuraavia periaatteita:

  • Harrastusryhmän kokoonpano on vakiintunut ja perustuu ennakkoilmoittautumiseen.
  • Ryhmän enimmäiskoko sisätiloissa on 20.
  • Toiminnassa noudatetaan viranomaisten ja liikunnan osalta lisäksi Olympiakomitean antamia terveysturvallisuusohjeita turvaetäisyyksistä, käsihygieniasta ja kasvomaskien käyttämisestä.
  • Ohjaajat ja 12 vuotta täyttäneet osallistujat käyttävät kasvomaskia, mikäli henkilöllä ei ole terveydellistä estettä kasvomaskin käyttämiselle. Kasvomaskin käyttöä edellytetään muulloin paitsi urheilusuoritusten aikana.
  • Toiminta toteutetaan tavalla, jossa lähikontaktit voidaan välttää tai ne vähenevät merkittävästi.
  • Harrastusryhmän koko on mitoitettava niin, että osallistujat voivat säilyttää turvavälin. Suurissa tiloissa voi toimia useampi ryhmä kuitenkin siten, että ryhmät eivät ole keskenään kontaktissa.
  • Ryhmäkoon mitoittamisesta ja valvonnasta sekä muiden ohjeiden valvonnasta vastaa toiminnan järjestäjä.
  • Harrastukseen saattajat, kuten vanhemmat, eivät tule sisätiloihin. Alle kouluikäisten saattamisen osalta voidaan tehdä erityisjärjestelyjä.

PHHYKY

                   ***************************************************************

Lahden Golfin talviharjoittelupaikka sijaitsee vanhassa messuhallissa (Salpausselkähalli) Lahden Urheilukeskuksessa. Ensimmäiset lyönnit hallissa lyödään 6.11.2020 ja siitä eteenpäin halli on LG:n jäsenistön käytettävissä joka päivä klo 7.30-22.00 pois lukien pyhäpäivät. Ovet sulkeutuvat huhtikuun lopussa.

Käynti halliin tapahtuu Lahti Hallin ja Messuhallin välistä, mistä ennenkin, mutta tuulikaapista mennään suoraan Salpausselkähalliin ja sieltä golfin lyöntipaikalle. Harjoituspaikkamme on rajattu pressuilla ja verkoilla.
Muistakaa turvavälit harjoituspaikalla!

Halliin tulee ”vieraskirja” johon pyydämme pistämään nimenne aina kun hallia käytätte. Näin saamme arvokasta tietoa kävijämäärästä.
Muista turvaväli ja käsihygienia. Hallissa on käsidesiä tarjolla.

Harjoitushallin käytöstä peritään kausimaksua seuraavasti:
Osakkaat: 40 €/talvi
Jäsenet: 60 €/talvi
Juniorit alle 22v.(synt. 1.1.1999 tai myöh.): 30 €/talvi
Harjoitusmaksua maksavat juniorit: 0 €/talvi
Muut: 150 €/talvi

Maksu suoritetaan Lahden Golf Ry:n tilille FI15 5612 1120 4091 12

Maksaessasi laita viestiin oma nimesi ja merkki HH2021 (harjoitushalli). Maksun suoritettuasi olet oikeutettu käyttämään hallia rajattomasti.

Pidetään paikat kunnossa ja harjoitellaan paljon!

Hallin lukujärjestys: