Talviharjoittelu 2020-30.4.2021

Harjoitushalli suljettu aikuisilta toistaiseksi (päivitetty 3.3.2021)

Alueellisen koronayhteistyöryhmän päivittämien suositusten ja rajoitusten oleellisimmat kohdat: 

 • Yksityistilaisuuksien osallistujamäärää suositellaan rajaamaan 6 henkilöön. 
 • Yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset rajoitetaan enintään 6 henkilöön. Koronayhteistyöryhmä pyytää Aluehallintovirastoa tekemään tähän tarvittavan päätöksen mahdollisimman pian. 
 • Yhtymän alueella yläkoulut ja toiseen asteen opetus siirtyvät etäopetukseen 8.28.3. Välttämätön lähiopetus voidaan toteuttaa. 
 • Eduskunta käsittelee lakiesitystä, jonka mukaan alueemme ravintolat suljetaan 8.3. alkaen. 

Harrastus- ja ryhmätoiminta
Sisällä tapahtuva aikuisten ryhmäharrastustoiminta keskeytetään. Myös ulkona tapahtuva aikuisten ryhmäharrastustoiminta, jossa turvavälejä ei voida toteuttaa, keskeytetään. Tarkoitus ei ole rajoittaa niitä ulkoilmassa olevia enintään 6 hengen ryhmäharrastuksia, joissa turvavälit toteutuvat aidosti.

Aikuisten ryhmillä tarkoitetaan 20 vuotta täyttäneitä osallistujia. Ammattimainen urheilu ei ole tässä tarkoitettua harrastustoimintaa. Mihinkään liikuntapaikkaan ei saa tulla oireisena.

Suosittelemme jokaista toimijaa parantamaan terveysturvallisuutta edelleen. Harrastustoiminnassa tehtävät ratkaisut voivat olla esimerkiksi seuraavia:

 • Ryhmien sekoittamista vähennetään.
 • Halailua, huutamista ja tarpeetonta kokoontumista vältetään.
 • Sisääntuloa porrastetaan.
 • Ryhmien kokoa pienennetään.
 • Turvaetäisyyksiä kasvatetaan tilajärjestelyillä.
 • Harjoituksia ja toimintaa siirretään ulos.
 • Osa harrastuksista toteutetaan etänä.
 • Harjoitusten sisältöä muutetaan.

Vuonna 2007 ja sitä ennen syntyneiden lasten ja nuorten ryhmäharrastustoiminta suositetaan keskeytettäväksi 28.3. saakka. Tätä nuorempien lasten harrastustoiminta voi jatkua turvaetäisyydet ja hygieniakäytännöt huomioiden.

Lasten ja nuorten sisätiloissa tapahtuva harrastusryhmien toiminnassa on noudatettava seuraavia periaatteita:

 • Harrastusryhmän kokoonpano on vakiintunut ja perustuu ennakkoilmoittautumiseen.
 • Vuonna 2008 ja sen jälkeen syntyneiden harrastuksissa ryhmäkokoja ei rajoiteta.
 • Toiminnassa noudatetaan viranomaisten ja liikunnan osalta lisäksi Olympiakomitean antamia terveysturvallisuusohjeita turvaetäisyyksistä, käsihygieniasta ja kasvomaskien käyttämisestä.
 • Ohjaajat ja 12 vuotta täyttäneet osallistujat käyttävät kasvomaskia, mikäli henkilöllä ei ole terveydellistä estettä kasvomaskin käyttämiselle. Kasvomaskin käyttöä edellytetään muulloin paitsi urheilusuoritusten aikana.
 • Toiminta toteutetaan tavalla, jossa lähikontaktit voidaan välttää tai ne vähenevät merkittävästi.
 • Harrastusryhmän koko on mitoitettava niin, että osallistujat voivat säilyttää turvavälin. Suurissa tiloissa voi toimia useampi ryhmä kuitenkin siten, että ryhmät eivät ole keskenään kontaktissa.
 • Ryhmäkoon mitoittamisesta ja valvonnasta sekä muiden ohjeiden valvonnasta vastaa toiminnan järjestäjä.
 • Harrastukseen saattajat, kuten vanhemmat, eivät tule sisätiloihin. Alle kouluikäisten saattamisen osalta voidaan tehdä erityisjärjestelyjä.
 • Kaikessa toiminnassa harrastustilojen pukeutumis- ja peseytymistilojen käyttö rajoitetaan vain täysin välttämättömään käyttöön.

Kokonaisuudessa ohjeet luettavissa PHHYKY:n sivuilta.

PHHYKY

                   ***************************************************************

Lahden Golfin talviharjoittelupaikka sijaitsee vanhassa messuhallissa (Salpausselkähalli) Lahden Urheilukeskuksessa. Ensimmäiset lyönnit hallissa lyödään 6.11.2020 ja siitä eteenpäin halli on LG:n jäsenistön käytettävissä joka päivä klo 7.30-22.00 pois lukien pyhäpäivät. Ovet sulkeutuvat huhtikuun lopussa.

Käynti halliin tapahtuu Lahti Hallin ja Messuhallin välistä, mistä ennenkin, mutta tuulikaapista mennään suoraan Salpausselkähalliin ja sieltä golfin lyöntipaikalle. Harjoituspaikkamme on rajattu pressuilla ja verkoilla.
Muistakaa turvavälit harjoituspaikalla!

Halliin tulee ”vieraskirja” johon pyydämme pistämään nimenne aina kun hallia käytätte. Näin saamme arvokasta tietoa kävijämäärästä.
Muista turvaväli ja käsihygienia. Hallissa on käsidesiä tarjolla.

Harjoitushallin käytöstä peritään kausimaksua seuraavasti:
Osakkaat: 40 €/talvi
Jäsenet: 60 €/talvi
Juniorit alle 22v.(synt. 1.1.1999 tai myöh.): 30 €/talvi
Harjoitusmaksua maksavat juniorit: 0 €/talvi
Muut: 150 €/talvi

Maksu suoritetaan Lahden Golf Ry:n tilille FI15 5612 1120 4091 12

Maksaessasi laita viestiin oma nimesi ja merkki HH2021 (harjoitushalli). Maksun suoritettuasi olet oikeutettu käyttämään hallia rajattomasti.

Pidetään paikat kunnossa ja harjoitellaan paljon!

Hallin lukujärjestys: