Merkki liikkuu greenillä merkkaamisen jälkeen

1. Pelaaja merkitsee pallonsa paikan greenillä ja painaa putterin lavalla kolikkoa, joka jää lavan pohjaan. Pelaaja siirtyy toiseen paikkaan ja huomaa tilanteen. Miten menetellään?

2. Entä jos myöhemmin toisen pelaajan pyynnöstä käydään painamassa kolikkoa syvemmälle ja tapahtuu sama asia?

3. Jos merkin huomataan liikkuneen, mutta on epäselvää, kuka merkkiä on liikuttanut?

1. Jos merkki tai pallo liikkuu merkitsemisen yhteydessä, merkki/pallo on asetettava paikalleen. Rangaistusta ei seuraa, koska pallon tai merkkinapin liikkuminen tässä tapauksessa on suoranaista seurausta merkitsemisestä tai pallon nostamisesta; sääntö 20-1.

2. Tässä tapauksessa siirtyminen ei ole suoranaista seurausta merkitsemisestä, joten pelaaja saa yhden lyönnin rangaistuksen säännön 20-1 mukaisesti. Asiasta löytyy vastaavankaltainen Decision 20-1/5.5 (merkki tarttuu kengän pohjaan).

3. Mikäli ei ole selvää näyttöä, että merkin liikkumista ei ole aiheuttanut pelaaja, tilanne on tulkittava pelaajan eduksi. Siis merkki asetetaan mahdolllisimman lähelle alkuperäistä paikkaa ja rangaistusta ei seuraa.

Timo Huvinen/5.7.2006