Pallo lehtikasassa

Pelaaja lyö pallon väylän 6 oikeanpuoleisen metsän reunassa olevaan lehtikasaan, joka on jätetty sinne maatumaan. Saako paikasta vapaan dropin vai miten menetellään?

Kunnostettavan alueen määritelmässä todetaan: ”Kunnostettavaksi alueeksi katsotaan ilman merkintääkin poiskuljetettavaksi tarkoitetut ainekset… Ruohon leikkausjätteet ja muut kentälle jätetyt aineet, joita ei ole tarkoitettu poiskuljetettavaksi, eivät ilman asianmukaista merkintää ole kunnostettavaa aluetta”.

Siis kyseessä ei ole kunnostettava alue ja pelaajan pitää jatkaa lehtikasasta. Lehtiä saa poistaa irrallisina luonnonhaittoina (sääntö 23), mutta pitää välttää säännön 13-2 (pelilinjan tai lyönnin vaatiman alueen parantaminen) rikkomista. Tämä tarkoittaa sitä, että kasaa ei saa ”raivata” vaan korkeintaan pallon ympärillä olevia irtolehtiä saa poistaa.

Timo Huvinen/14.6.2009