Siirtosääntö ns. talvisääntö

Mistä löydän Decisions-kirjasta maininnan siirtosäännöstä, minun mielestä ns. perussiirtosääntö on voimassa lyhyeksi leikatulla alueella eli väylällä, eikä ole voimassa greenillä eikä forella greenin ympärillä?

Siirtosääntö löytyy suoraan sääntökirjasta, johon uusien sääntöjen käännöksen yhteydessä käänsimme myös mallisäännöt. Löytyy sivulta 144 ja sanatarkasti menee seuraavasti:

”Kun pallo on pelialueen lyhyeksi leikatulla osalla, saa pelaaja nostaa ja puhdistaa pallon. Ennen pallon nostamista on sen paikka merkittävä. Pallo pitää nostamisen jälkeen asettaa enintään 15 cm:n päähän alkuperäisestä sijaintipaikastaan, ei kuitenkaan lähemmäksi reikää eikä esteeseen tai viheriölle. Pelaaja voi asettaa pallonsa vain kerran ja pallo on asettamisen jälkeen pelissä. (Sääntö 20-4). Jos pelaaja laiminlyö pallon merkitsemisen ennen pallon nostamista tai pelaaja liikuttaa palloa muulla tavoin, kuten esim pyörittämällä sitä mailalla, hän saa yhden lyönnin rangaistuksen”

Siirtosäännössä puhutaan pelialueen lyhyeksi leikatusta alueesta. Ja pelialueen määritelmä: ” Pelialue” käsittää koko kentän lukuun ottamatta a) pelattavan reiän tiiauspaikkaa ja viheriötä sekä b) kentän kaikkia esteitä.” Tästä syystä siirtosääntö ei ole voimassa greenillä, MUTTA forella on. Samoin siirtosääntö on voimassa muilla tiipaikoilla kuin mistä pelataan. Esim. jos pelaaja lyö 8. keltaiselta tiiltä 8. punaiselle tiipaikalle, siirtosääntöä saa käyttää. Semiraffi ja raffi eivät luonnollisesti ole lyhyeksi leikattua aluetta ja niillä siirtosääntöä ei saa käyttää.

Timo Huvinen / 6.7.2017