Ympäristö

Ympäristötyön periaatteet

Lahden Golf tarjoaa laadukkaita golfurheilun ja golfliikunnan palveluita Takkulan 27-reikäisessä golfkeskuksessa. Seurassa on jäseniä yli 1600. Toiminta on erittäin aktiivista, Takkulassa pelataan vuosittain yli 45.000 pelikierrosta. Lahden Golfin toiminnan tärkeänä osana sen kaikille osa-alueille kuuluu vastuullinen ympäristötyö. Ympäristötyössä huomioidaan ympäristöystävällisyys, noudatetaan ympäristömääräyksiä ja tavoitellaan jatkuvaan ympäristökuormituksen vähentämiseen.

Lahden Golfin YMPÄRISTÖTYÖ muodostuu seuraavista osa-alueista:
·      Vastuullinen kentänhoito
·      Metsäsaarekkeiden hoito
·      Vesialueiden hoito
·      Palvelut (ravintola, Proshop)
·      Alueen muut käyttäjät

Lahden Golfin ympäristötyötä ohjaa kenttä- ja ympäristötoimikunta ja ympäristötyö on organisoitu kansainvälisen GEO-standardin mukaisesti.

Lahden Golf on vuokrannut Lahden kaupungilta 78 hehtaarin alueen, jolle Lahden Golf on rakentanut omarahoitteisesti useassa vaiheessa 27 reiän golfkeskuksen. Takkulan golfkenttä sijoitettiin harjumaiseen pelto- ja metsämaisemaan. 2015 sitä laajennettiin hyödyntämällä Lahden kaupungin vanha maankaatopaikka.

Kentän pohjoisosa rajoittuu Pesäkallion luonnonsuojelualueeseen (Natura), mikä on huomioitu Lahden Golfin ympäristötyössä. Pesäkallion metsissä esiintyy suojeltaviin lintulajeihin kuuluvat palokärki, pyy ja pikkusieppo. Vanhojen ja varttuneiden metsien vuoksi Pesäkallion lähimetsillä on suuri merkitys myös vanhojen luonnonmetsien eliöille. Suojelun piirissä on useita lehtokasvillisuustyyppejä ja uhanalaisten lehtokasvien esiintymiä sekä ennallistamiskelpoista korpea.

Kentän laajennusalueella maankaatopaikka kapseloitiin kasvualustamateriaalilla ja maata sitomaan kylvettiin nurmikko. Nurmikko vähentää alueen pintavaluntaa sekä kiintoaineksen huuhtoutumista. Nurmikon kuitukerros ja juuristo sekä kuivatusjärjestelmä estävät veden imeytymistä syvälle maakaatopaikan kerroksiin.

Menestyksellisen ympäristötyön kannalta yhteistyö Lahden kaupungin ja alueen muiden toimijoiden kanssa on ensiarvoisen tärkeää.