Metsäsaarekkeiden hoito

Metsäsaarekkeiden hoito

Golfkentän metsäalueista on tehty yhdessä kaupungin kanssa luontoselvitykset vuosina 2018 ja 2019. Selvitykset sisältävät metsäsaarekkeiden luokittelun, kasviston ja eläimistön luetteloinnin sekä hoitosuositukset.

Hoitosuositusten perusteella on laadittu metsäsaarekkeiden metsänhoitosuunnitelma, jonka Lahden kaupunki on vahvistanut. Lahden Golf toteuttaa vuokra-alueen metsänhoitosuunnitelmaa ja vastaa sekä metsänhoidon kuluista että tuotoista.