Vastuullinen kentänhoito

Vastuullinen kentänhoito

Päinvastoin kuin kasvintuotannossa, golfkentillä on tavoitteena mahdollisimman vähäinen kasvu. Nopeasti kasvava ja liian rehevä ruoho on huono pelialusta. Tavoitteena on tiheä ja vähän kasvava ruohopeite, jolla saavutetaan parhaat pelilliset ominaisuudet. Perustamme kentänhoitomme oman kentän erityispiirteiden tuntemiseen, pitkäjänteiseen tavoitteiden asetteluun ja hoidon suunnitteluun. Niukka lannoitus ja mekaaniset hoitotyöt kuten leikkuut, pystyleikkuut, ilmastukset ja hiekoitukset ovat avaintekijöitä laadukkaaseen lopputulokseen pääsemisessä niin ympäristön kuin pelialustankin kannalta.

Käytetyt typpi- ja fosforimäärät noudattavat Suomen Golfliiton suosituksia ja määrät kaikilla alueilla alittavat selvästi EU:n nitraattidirektiivin sekä maatalouden ympäristötuen ehdot.

Kemiallista kasvinsuojelu kohdentuu viheriöheinän sienitauteihin. Oikea-aikainen torjunta vähentää oleellisesti muiden ympäristöä kuormittavien töiden tekemistä.  Muilla kentän alueilla torjutaan leveälehtisiä rikkakasveja pistekäsittelynä.

Hoitotöiden säännöllisyys ja oikea-aikaisuus luo perustan kasvustojen hyvinvoinnille. Hyvin suunniteltu, rakennettu ja hoidettu golfkenttä vaikuttaa ympäristöönsä monin positiivisin tavoin.